Byrån

 

Advokatbyrån

Advokatbyrån Bengt Bråstad AB grundades 2002. Såväl företag som privatpersoner anlitar byrån, främst inom civilrätt. Advokat Bengt Bråstad har stor erfarenhet av domstolsprocesser och håller hög tillgänglighet för att med kort varsel kunna hjälpa Dig eller Ditt företag i brådskande ärenden.

Advokatbyrån förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

Vid kontakt med byrån per mejl eller telefon kan Du få en kortare kostnadsfri rådgivning. Ofta utmynnar denna fösta kontakt i att Ditt problem kan lösas per telefon. Ibland rör det sig dock om mer komplicerade frågor som varken kan eller bör lösas per telefon. Vid sådana fall brukar jag föreslå besök på mitt kontor för genomgång av ärendet. Vid första besöket får vi även utreda möjligheterna till rättsskydd och rättshjälp samt arvode.

Om Du har ett problem som jag inte kan hjälpa Dig med kan jag vanligtvis rekommendera någon kollega som Du kan vända Dig till för vidare rådgivning. Ibland handlar det om att jag inte är verksam inom det område som Du behöver hjälp med och ibland handlar det om att jag känner andra inblandade personer och av den anledningen är förhindrad att hjälpa Dig.

Byrån har kontor centralt beläget på Kungsgatan i Stockholm, enligt bild nedan.

 

DSC02916