Jurister

 

Jurister

BengtAdvokat Bengt Bråstad  

född i Stockholm 1964
Utbildad vid Uppsala universitet och Stockholms universitet

Jur kand 1993
Praktik vid Södra Roslags tingsrätt 1993
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Jönköpings län 1994 – 1996
Biträdande jurist på Advokatkompaniet Thorén & Partners AB 1998
Egen verksamhet i Juristfirman Bengt Bråstad 1999
Biträdande jurist på Advokatfirman Ingemar Mårtensson 1999 – 2000
Biträdande jurist på Advokatbyrån JuristForum AB 2000 – 2002
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2001
Egen verksamhet i Advokatbyrån Bengt Bråstad AB sedan 2002

Språk: Svenska och Engelska

E-post: bengt@abbb.se