Jurister

 

Jurister

BengtAdvokat Bengt Bråstad  

född i Stockholm 1964
Utbildad vid Uppsala universitet och Stockholms universitet

Jur kand 1993
Praktik vid Södra Roslags tingsrätt 1993
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Jönköpings län 1994 – 1996
Biträdande jurist på Advokatkompaniet Thorén & Partners AB 1998
Egen verksamhet i Juristfirman Bengt Bråstad 1999
Biträdande jurist på Advokatfirman Ingemar Mårtensson 1999 – 2000
Biträdande jurist på Advokatbyrån JuristForum AB 2000 – 2002
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2001
Egen verksamhet i Advokatbyrån Bengt Bråstad AB sedan 2002

Språk: Svenska och Engelska

Mobiltelefon: 070 821 51 21 
E-post: bengt@abbb.se

 
Jur kand Niclas Söderlund  
 
Jur kand, Stockholm, 1994
Notarie och fiskalstjänstgöring, Karlstad och Jönköping, 1994 – 1998
Tax manager, Öhrlings Coopers & Lybrand, Stockholm, 1999 – 2001
Senior tax manager, PricewaterhouseCoopers, London, 2001
Senior tax manager, PricewaterhouseCoopers, Stockholm, 2002 – 2004
Senior tax manager, AstraZeneca AB, Södertälje, 2004 – 2007
Skattechef, Gambro AB, Stockholm, 2007 – 2011
Skattechef, Telia Company, Stockholm, 2011 – 2014
Skattechef, AB Electrolux, Stockholm, 2014 – 2019
Jur kand Niclas Söderlund  
 
Jur kand, Stockholm, 1994
Notarie och fiskalstjänstgöring, Karlstad och Jönköping, 1994 – 1998
Tax manager, Öhrlings Coopers & Lybrand, Stockholm, 1999 – 2001
Senior tax manager, PricewaterhouseCoopers, London, 2001
Senior tax manager, PricewaterhouseCoopers, Stockholm, 2002 – 2004
Senior tax manager, AstraZeneca AB, Södertälje, 2004 – 2007
Skattechef, Gambro AB, Stockholm, 2007 – 2011
Skattechef, Telia Company, Stockholm, 2011 – 2014
Skattechef, AB Electrolux, Stockholm, 2014 – 2019

Språk: Svenska, Danska och Engelska

Mobiltelefon: 072 545 25 25
E-post: niclas@abbb.se