Rådgivning

 

RÅDGIVNING

 

Advokatbyrån erbjuder kostnadsfri rådgivning för företag och privatpersoner per telefon eller via elektronisk post. Fri rådgivning kan även lämnas på plats efter särskild överenskommelse. Erbjudandet gäller rådgivning vid ett tillfälle och upp till och med en kvart.

Rådgivning kan förekomma avseende exempelvis arbetsrätt, arvsfrågor, avtal gentemot kunder och leverantörer, bolagsbildningar och andra bolagsärenden, delägaravtal, företagsformer, företagsöverlåtelser, fastighetsärenden, gåvobrev, hyresfrågor, indrivning av kundfordringar, konkurs- och likvidationsfrågor, skadeståndsmål samt i familjerättsliga frågor.

Det är inte mening att ovanstående skall betraktas som uttömmande. Byrån har mycket goda möjligheter att snabbt göra rättsutredning via datorn och håller sig ajour via olika juridiska nyhetsbrev mm. För det fall byrån inte är verksam inom område som Du behöver hjälp med kan byrån förhoppningsvis rekommendera andra advokater. Detta gäller givetvis om byrån av andra skäl är förhindrad att biträda Dig.

Arvodet

I arvodet väger advokaten in en mängd faktorer. Dit hör hur lång tid som kommer att gå åt för att fullgöra uppdraget för din räkning. Andra faktorer som påverkar kostnaden rör svårighetsgraden och om särskilda utredningar behöver göras. För rättshjälpsärenden finns en taxa som fastställs av regeringen.

Oftast får vi redan vid första besöket tillfälle att se över arvodet och kanske bestämma taxa i anledning av att rättsskyddet utreds och eventuellt tas i anspråk av Dig.