Rättshjälp

 

RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa privatpersoner som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Rättshjälp kan meddelas om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i Dina försäkringar. Som exempel på sådana situationer kan nämnas att arbetsrättsliga frågor normalt är exkluderade från rättsskyddsförsäkringen och även vårdnadstvister i samband med äktenskapsskillnad. Beträffande sistnämnda brukar försäkringsbolagen tillämpa en karenstid om ett eller ett par år. Även andra tvister/frågor kan vara exkluderade, vilket i så fall framgår i de villkor som Ditt försäkringsbolag tillämpar.

Rättshjälp kan meddelas om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i Dina försäkringar. Som exempel på sådana situationer kan nämnas att arbetsrättsliga frågor normalt är exkluderade från rättsskyddsförsäkringen och även vårdnadstvister i samband med äktenskapsskillnad. Beträffande sistnämnda brukar försäkringsbolagen tillämpa en karenstid om ett eller ett par år. Även andra tvister/frågor kan vara exkluderade, vilket i så fall framgår i de villkor som Ditt försäkringsbolag tillämpar.

Rättshjälp kan beviljas när Du exempelvis hamnar i tvist med arbetsgivare rörande uppsägning eller vårdnadstvist i anslutning till äktenskapsskillnad.

Frågan om rättshjälp kan beviljas Dig beror även på din ekonomiska situation. Det skall också anses rimligt att staten bidrar till kostnaderna och Du skall ha behov av ett juridiskt ombud.

För att rättshjälp skall beviljas skall Du som regel börja med en timmes rådgivning hos en advokat. Kostnaden för rådgivningen får Du betala själv. Rådgivningen pågår normalt under en timme och kostar 1 725 kr inklusive moms, vilket utgör timkostnadsnorm för 2019. Om Du har en mycket låg inkomst kan Du få denna kostnad nedsatt till hälften. Som exempel kan nämnas att Din beräknade inkomst understiger 75.000 kr per år.   

Om Du beviljas rättshjälp skall Du betala en rättshjälpsavgift. Staten svarar bara för en del av Dina kostnader. Avgiftens storlek beror på Din inkomst och varierar mellan 2 %och 40 % av kostnaderna för biträde, utifrån gällande timkostnadsnorm.

Byrån hjälper Dig naturligtvis med Din rättshjälpsansökan, t.ex. i samband med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller den domstol där processen förs.

Unknown