Försäkringsrätt

 

FÖRSÄKRINGSRÄTT

I ett avtal om försäkring överenskommer parterna att försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) åtar sig mot en premie att lämna ersättning till försäkringstagaren i enlighet med försäkringsvillkoren. Av stor betydelse inte minst vid bestämningen av försäkringsbolagets ansvar är därför utformningen av försäkringsvillkoren. Här kan oenighet mellan försäkringsbolaget och den försäkrade uppkomma.

Vid personskada kan Du ha rätt till ersättning från t ex Trafikförsäkring, Ansvarsförsäkring, Överfallsskydd, Patientförsäkring samt Läkemedelsförsäkring. I vissa fall kan Du även ha rätt till ersättning från AGS-Avtalsgruppsjukförsäkring och TFA-Trygghetsförsäkring.

Vid sakskada kan Du ha rätt till ersättning från t ex hem/villaförsäkring, bilförsäkring, företagsförsäkring mm.

Advokatbyrån kan hjälpa och biträda Dig vid personskadereglering och när Du har ersättningskrav i samband med till exempel trafik-, arbets-, patient- eller läkemedelsskada.

 

IMG_0065