Konsumenträtt

 

Konsumenträtten regleras huvudsakligen av konsumentköplagen som gäller köp av lösa saker som näringsidkare sålt eller förmedlat till konsument och konsumenttjänstlagen som gäller  avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter. I stort gäller dessa lagar alla lösa saker inklusive arbete på fast egendom såsom byggnader, anläggningar på mark eller i vatten mm och förvaring av lösa saker.

Vad som undantas är behandling och förvaring av levande djur.

Oftast handlar de frågor som byrån handlägger olika fel, att tjänsten inte felaktigt eller att den inte är utförd fackmässigt, att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Priset kan vara föremål för tvist och det kan vara fråga om olika förseningar mm.

Byrån biträder regelbundet såväl näringsidkare som konsumenter i olika tvister. Det handlar om förhandlingar och uppgörelser utom rätta och om dessa inte kan lösas biträder byrån även klienten i domstolar eller i förekommande fall även i Allmänna reklamationsnämnden.