Skatterätt

 

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av skatterätt både på individ- och företagsnivå och ger rådgivning såväl i samband med affärstransaktioner som när det uppkommit skatterättsliga frågor i efterhand. Vi har över 20 års erfarenhet av att hantera internationella skattefrågor inklusive internprissättningsfrågor. Advokatbyrån hanterar frågor som rör inkomstskatt för bolag och individer, ägarfrågor, generationsskiften, mervärdesskatt m.m. Advokatbyrån arbetar mycket med frågor som rör beskattning av fastigheter inklusive fastighetstransaktioner.

Vi bistår er i tvist med Skatteverket och även i fall då det skulle kunna vara fråga om misstanke rörande skattebrott, bokföringsbrott eller annan typ av ekonomisk brottslighet.